Fysio

Impingement

Een pijnlijke situatie; elke keer als u uw arm heft weer die pijn! Waar komt dit vandaan en, belangrijker nog, hoe komt u er van af? 

Het impingement syndroom betreft het inklemmen van het weefsel tussen het schouderdak en de schouderkop en veroorzaakt voornamelijk veel pijn bij het heffen van de arm. De ruimte tussen de schouderkop en het schouderdak wordt kleiner doordat het weefse opzwelt of door een verkeerde stand van de schouderkop door het niet goed functioneren van de omliggende spieren. Ook kan het voorkomen dat men erfelijk belast is met een kleinere ruimte waardoor de kans op impingement bij deze mensen van nature al aanwezig is. De pijn die men ervaart komt voor bij het heffen en kan uitstralen tot zelfs de hand. 

De behandeling bij de fysiotherapeut richt zich op het vergroten van de beweeglijkheid, het verminderen van de pijnklachten en het verbeteren van de spierfunctie. Door middel van oefeningen wordt getracht de ruimte tussen het schouderdak en de schouderkop te vergroten. Rek en strek oefeningen zijn daarbij erg nuttig om de omliggende spieren te trainen. Wanneer er sprake is van acute (hevige) pijn dan kan een huisarts een injectie toedienen met ontstekingsremmers naast de behandeling bij de fysiotherapeut. Binnen 6 tot 12 weken dienen de klachten te zijn verminderd of verdwenen. Mochten de klachten niet verminderen, ook niet in combinatie met de onstekingsremmers dan is er een mogelijkheid om operatief in te grijpen. 

Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met uw huisarts of bel met onze fysiotherapeut op 0616490444.