FysioFIT

MIJNvitaal gezonde leefstijl interventies

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase. Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.