HydroFIT

HydroFIT is voor mensen van alle leeftijden met een verminderde belastbaarheid bij het bewegen. Wij willen met deze activiteit mensen met elkaar verbinden, sociale cohesie creëren en eenzaamheid tegengaan. Wij willen een vicieuze cirkel doorbreken van het bijvoorbeeld thuiszitten of inactiviteit. Hier is hydroFIT DE wekelijks terugkomende activiteit.

Schrijf je in!