Stage Fysiotherapie

MIJNvitaal voelt de verantwoordelijkheid de toekomstige generatie fysiotherapeuten de mogelijkheid te geven om ervaring op te kunnen doen in de praktijk. MIJNvitaal wilt door het beschikbaar stellen van stage plekken bijdragen leveren in de beroepsontwikkeling van de fysiotherapie.

Student en Patiënt
Een stagiaire heeft de mogelijkheid om bij oedeemtherapeut en reguliere fysiotherapeut mee te lopen en onder begeleiding ook fysiotherapeutische handelingen uit te voeren. Voorafgaand vragen wij vanzelfsprekend altijd de patiënt om toestemming voor deelname van de stagiaire aan het intake gesprek, onderzoek en / of behandeling. Indien u deze aanwezigheid niet wenst zijn bij uw behandeling dan is dat (logisch) ook geen probleem.

Intensieve begeleiding
Stagiaires worden door ons intensief begeleid. De begeleidend fysiotherapeut neemt de verantwoordelijkheid op zich. Indien u iets kwijt wilt over de behandeling of functioneren door de stagiair of wanneer iets niet volgens wens verloopt dan vragen wij u dit te melden aan de begeleidend fysiotherapeut. De begeleidend fysiotherapeut neemt de behandeling weer over en zal uw opmerkingen meenemen in de functioneringsgesprekken met de stagiaire om de kwaliteit en effectiviteit van uw behandeling en het leerproces van de student te waarborgen.

Ben jij geïnteresseerd?
Indien jij stage bij MIJNvitaal wilt lopen vragen wij om jouw informatie en motivatie in te sturen via onderstaand formulier. Mailen kan uiteraard ook naar info@mijnvitaal.nl.

Meld je aan!