Algemene voorwaarden

Terugbetalings en retourbeleid

Ons restitutie- en retourbeleid geldt 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds je aankoop, kunnen we je geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Niet-retourneerbare artikelen:

  • Cadeaubonnen
  • Voedsel voorbij de uiterste verkoopdatum na aankoop
  • Downloadbare softwareproducten
  • Sommige gezondheids- en persoonlijke verzorgingsartikelen
  • Afspraken binnen minder dan 24 uur afgezegd (FysioFIT, PowerFIT, fysiotherapie etc.)

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig.

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.
Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restituties worden verleend:

  • Boek met duidelijke gebruikssporen
  • CD, DVD, VHS-band, software, videogame, cassettebandje of vinylplaat die is geopend.
  • Elk item dat niet in de originele staat is, is beschadigd of ontbrekende onderdelen om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout
  • Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd

Terugbetalingen
Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Als u wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw oorspronkelijke betaalmethode toegepast.

Verkoop artikelen
Alleen regulier geprijsde artikelen kunnen worden gerestitueerd. Sale artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Uitwisselingen
We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via info@mijnvitaal.nl voor vragen over terugbetalingen en retouren.

Algemene voorwaarden abonnementen

Artikel 1. Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst. De opzegtermijn bij een kwartaalabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de contractperiode van 1 kwartaal wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2021 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2021 officieel beëindigd is.

Artikel 2. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld. Kwartaalabonnement: In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij MIJNvitaal. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 15 km van MIJNvitaal is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk. Maandabonnement: Bij een maandabonnement kan geen sprake van een tijdelijke stop zijn. De klant beëindigt zijn/haar maandabonnement. Bij terugkeer zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten.

Artikel 3. MIJNvitaal is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen.

Artikel 4. Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractsduur.

Artikel 5. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Bij binnenkomst noteert u uw aanwezigheid op de presentielijst.

Artikel 6. Algemene voorwaarden en huisregels
-Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
-MIJNvitaal is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, en op daarop aansluitende dagen.
-De fitnesstoestellen mogen alleen worden gebruikt, nadat een lid instructie heeft gehad van een instructeur.
-MIJNvitaal is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
-Draag schoon schoeisel en schone, gepaste kleding (bijv. geen ontbloot bovenlijf).
-Het is niet toegestaan om met buitenschoenen te sporten.
-Het is toegestaan om sportdrankjes in de zaal te nuttigen, mits deze in bidons zitten. Het is verboden om glaswerk of blikjes mee te nemen in de zalen. Het is verboden om etenswaren te nuttigen in de zalen.
-Het is niet toegestaan om aan de geluidsinstallatie, welke geplaatst is in de zaal, te komen.
-Het gebruik van een handdoek op de toestellen en het na gebruik reinigen van de toestellen is, in verband met hygiëne, verplicht.
-MIJNvitaal behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Artikel 7. De directie van MIJNvitaal behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.

Artikel 8. Gedurende het kalenderjaar zullen de faciliteiten maximaal 4 weken gesloten zijn in verband met geplande vakanties. U wordt hiervoor van te voren geïnformeerd op de locatie en via de website en social media.